Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
14 / 26.08.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 278 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 279 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 280 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 281 Virastopäällikkö/4

Perhe- ja sosiaalipalvelujen lääkäripalvelut -toimiston uudelleen organisointi (pdf) (html)


§ 282 Virastopäällikkö/5

Seulontamammografiatutkimusten hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 283 Virastopäällikkö/6

Yksilölliset ortopediset apuvälineet (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)


§ 284 Virastopäällikkö/7

Kehitysvammaisten asumispalvelujen suorahankinta Nurmijärven asumisyksikkö Kaikurinteestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 285 Virastopäällikkö/8

Vammaispalvelulain mukaiset vammaisten asumispalvelujen suorahankinnat (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 286 Virastopäällikkö/9

Resiinafysio Oy:n oikaisuvaatimus lasten toimintaterapiapalveluiden hankinnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Virastopäällikkö/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 288 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 289 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 290 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 291 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 292 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.