Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
15 / 02.09.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 293 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 294 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 295 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 296 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030 (pdf) (html)


§ 297 Virastopäällikkö/5

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys (pdf) (html)


§ 298 Virastopäällikkö/6

Eron myöntäminen vammaistyön johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 299 Virastopäällikkö/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 300 Virastopäällikkö/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.