Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
16 / 09.09.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 301 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 302 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 303 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 304 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköiden vuokralääkärityövoiman kilpailutus (pdf) (html)


§ 305 Virastopäällikkö/5

Rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankinta H041-14 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_Vertailutaulukko

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Virastopäällikkö/6

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalveluiden hankinta H031-14 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_Vertailutaulukko

Liite 2

Liite 2_Laatupisteet perusteluineen

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten osallistuminen ETLA:n suhdanneseminaariin 25.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 308 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen erityissosiaalityöntekijän viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.7.2014

Liite 2

Virkahakemus 20.5.2014

Liite 3

Ansiovertailu haastatelluista 23.6.2014

Liite 4

Muistio 23.6.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 310 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Päivi Storgårdin Ruusulankadun asumisyksikköä koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 311 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Itä-Helsingin päihteetöntä päivätoimintapaikkaa koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 312 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. sotainvalidien lounassetelin arvoa koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 313 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Mäen valtuustoaloitteeseen yksinasumiseen liittyvästä köyhyysriskistä (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Mäki Terhi valtuustoaloite Kvsto 21.5.2014 asia 25


§ 314 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 315 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 316 Virastopäällikkö/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 317 Virastopäällikkö/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.