Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
18 / 23.09.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 324 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 325 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 326 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 327 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston ylitysoikeusesitys vuoden 2014 talousarviomäärärahoihin (pdf) (html)


§ 329 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Virastopäällikkö/7

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköiden vuokralääkärityövoiman kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Virastopäällikkö/9

Suun terveydenhuollon ostopalvelut (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Virastopäällikkö/10

Potilassänkyjen huoltopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Osioiden yhteenveto

Liite 2

Vertailu ja valinta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Sänkykanta

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Virastopäällikkö/11

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalveluiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 2_Vertailutaulukko

Liite 3

Liite 3_Laatuvertailu perusteluineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Virastopäällikkö/12

Helsingin kaupungin matkapalvelun liikennöinnin lisähankinnan keskeyttäminen (pdf) (html)


§ 336 Virastopäällikkö/13

Suun ja hampaiston tutkimuksen sisältävän palvelusetelin käyttöönotto ja tutkimuksen sisältävien palvelusetelien arvon määräytymisen perusteet (pdf) (html)


§ 337 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen M/S SOSTE-risteilyyn 8-9.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 338 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 339 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 340 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 341 Virastopäällikkö/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 342 Virastopäällikkö/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 343 Virastopäällikkö/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.