Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
19 / 07.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 344 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 345 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 346 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 347 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Virastopäällikkö/5

Suun terveydenhuollon ostopalvelut (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Virastopäällikkö/6

Suun ja hampaiston tutkimuksen sisältävän palvelusetelin käyttöönotto ja tutkimuksen sisältävien palvelusetelien arvon määräytymisen perusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön sijaisten määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Virastopäällikkö/8

Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Virastopäällikkö/9

Eron myöntäminen kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtajalääkärille ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 353 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston perimien vuokrien määristä päättäminen (pdf) (html)


§ 354 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lakisääteisten ympärivuorokautisten tilapäishoitopaikkojen järjestämistä kehitysvammaisille koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 355 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 356 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 357 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 358 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.