Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
20 / 21.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 359 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 360 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 361 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 362 Virastopäällikkö/4

Suunnitelma Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistämisestä HUS-Apteekkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 363 Virastopäällikkö/5

Sosiaaliseen luototukseen liittyvien saatavien poistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 364 Virastopäällikkö/6

Asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Virastopäällikkö/7

Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Virastopäällikkö/8

Seulontamammografiatutkimusten hankintaa koskeva hankintaoikaisu ja hankinnan väliaikainen järjestäminen hankintalain 93 §:n nojalla (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 26 k.)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Virastopäällikkö/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 368 Virastopäällikkö/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 369 Virastopäällikkö/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.