Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
21 / 04.11.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 370 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 371 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 372 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 373 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 kevätkauden kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 374 Virastopäällikkö/5

Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankintapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2014-005187_Valitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Virastopäällikkö/6

Vammaistyön johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Vammaistyön johtajan viran ansiovertailu


§ 376 Virastopäällikkö/7

Muiden kuin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon saatavien suorittamisesta vapauttamista koskeva päätösvalta (pdf) (html)


§ 377 Virastopäällikkö/8

Idän päivätoiminnan Aurinkoisen Hymyn määräaikainen sulkeminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitteesta koskien merkittyä liikkumisreittiverkostoa (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, Karhuvaara Arja valtuustoaloite Kvsto 10.9.2014 asia 14

Liite 2


§ 379 Virastopäällikkö/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 380 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 381 Virastopäällikkö/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 382 Virastopäällikkö/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.