Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
23 / 18.11.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 388 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 389 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 390 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 391 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.10.2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Virastopäällikkö/5

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 393 Virastopäällikkö/6

Kuusikkovertailut 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 394 Virastopäällikkö/7

Suunnitelma fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)


§ 395 Virastopäällikkö/8

Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Virastopäällikkö/9

Oikaisuvaatimus potilassänkyjen huoltopalvelujen hankintapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tarjousosioiden yhteenveto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 397 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösten ottovalvonnan muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 398 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kantolan aloitteesta ikääntyneiden kuntoutuspalveluista, kortteliasumisesta ja sote-lähipalvelujen tasa-arvoisesta toteutumisesta (pdf) (html)


§ 399 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lasten ja nuorten psykoterapioiden saatavuutta koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 400 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 401 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 402 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 403 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 404 Virastopäällikkö/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.