Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
24 / 02.12.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 405 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 406 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 407 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 408 Virastopäällikkö/4

Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköihin (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Virastopäällikkö/5

Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinnasta tehtyjen oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi hankintalain 93 §:n nojalla (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.10.2014

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Oikaisuvaatimus 23.10.2014

Liite 5

Tarjousvertailu

Liite 6

Oikaistu tarjousvertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Virastopäällikkö/6

Yksilölliset ortopediset apuvälineet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Virastopäällikkö/7

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun suorahankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 412 Virastopäällikkö/8

Vammaispalvelulain mukaiset vammaisten asumispalvelujen suorahankinnat (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lasten ja nuorten psykoterapioiden saatavuutta koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 414 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tulosbudjettien ja käyttösuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


§ 415 Virastopäällikkö/11

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2015 (pdf) (html)


§ 416 Virastopäällikkö/13

Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin arvon korottaminen (pdf) (html)


§ 417 Virastopäällikkö/14

Työosuusrahan maksaminen kehitysvammahuollossa (pdf) (html)


§ 418 Virastopäällikkö/15

Sosiaali- ja terveysviraston toimipisteiden vuodenvaihteen juhlapyhien aikaiset tilapäiset sulkemiset (pdf) (html)


§ 419 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 420 Virastopäällikkö/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 421 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 422 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2015 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.