Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
25 / 16.12.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 423 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 424 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 425 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 426 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Korjattu liite 2 Hakijoiden taloustiedot taulukot 1 - 9.pdf 8.12.2014

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 427 Virastopäällikkö/4

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 428 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tulosbudjettien ja käyttösuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 429 Virastopäällikkö/6

Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonissalaitoksen Auroratalosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 430 Virastopäällikkö/7

Turvallisuuspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus /614/2007) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 9


§ 431 Virastopäällikkö/8

Vanhusten päivätoiminnan hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (hakinta-asetus (614/2007) 6 §)


§ 432 Virastopäällikkö/9

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §:n nojalla)


§ 433 Virastopäällikkö/11

Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin arvon korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Virastopäällikkö/12

Palvelusetelitoiminta vammaisten ja kehitysvammaisten harkinnanvaraisen lyhytaikaishoidon järjestämistapana 1.3.2015 alkaen (pdf) (html)


§ 435 Virastopäällikkö/13

Palvelusetelitoiminta alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden lakisääteisen lyhytaikaishoidon järjestämistapana 1.3.2015 alkaen (pdf) (html)


§ 436 Virastopäällikkö/14

Palvelusetelitoiminta alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon lakisääteisessä lomituksessa kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1.3.2015 alkaen (pdf) (html)


§ 437 Virastopäällikkö/15

Esitys kaupunginhallitukselle fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Fysiatrian poliklinikan siirto 1 3 2015 HUS 8 12.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 438 Virastopäällikkö/16

Palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan asiakasmaksut (pdf) (html)


§ 439 Virastopäällikkö/17

Sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden päätösvalta sosiaali- ja terveysviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden vuokralle antamisessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Virastopäällikkö/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle yksilöhuollon muutoksenhakujen käsittelyajoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 441 Virastopäällikkö/19

Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2014-010040oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 442 Virastopäällikkö/20

Oikaisuvaatimus sormuksien korvaamista koskevasta vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Korvausvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 443 Virastopäällikkö/21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 444 Virastopäällikkö/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 445 Virastopäällikkö/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.