Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
01 / 15.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle nopeaa nuorten mielenterveysongelmissa auttavaa chat-linjaa koskevasta valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 6 Asia/6

Lyhty ry:n oikaisuvaatimuksen käsittely koskien kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden päiväaikaisen toiminnan palvelujen hankintapäätöstä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Liite 2

Hankintaoikaisuvaatimus 29.11.2018, Lyhty ry, Kahvila Puhuri

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Oikaisuvaatimus potilassänkyhuoltoja koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_ Allekirjoitettu, julkinen hankintaoikaisuvaatimus 21.11.2018, Lojer Oy.pdf

Liite 2

Liite2_Lausunto 07.12.2018 Respecta Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.