Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
05 / 12.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 36 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 37 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 38 Asia/3

Matkapalveluiden täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöintipalvelun hankinnan periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankintalaki § 60 ja § 138)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankintalaki § 60 ja § 138)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän valtuustoaloitetta koskien 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämiseksi vammaispalvelujen piirissä (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien perhetyön tuomista päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 41 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Abdirahimin ym. aloitteesta koskien palvelujen järjestämistä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/7

Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä 11.12.2018, § 336 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/8

Africans and African-Europeans Association (AFAES) ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä 11.12.2018, § 341 (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus AFAES ry

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/9

Eira Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä 21.12.2018, § 189 (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Eira Pensionärer

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/10

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osaston oikaisuvaatimus toimialajohtajan ensihuoltotoiminnan avustuspäätöksestä 21.12.2018, § 190 (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus SPR Keski-Helsingin osasto, Ensihuoltoyksikkö

Liite 2

Liite 3

SPR Keski-Helsingin osasto, Ensihuoltoyksikkö, oikaisuvaatimus 1.2.2019

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 46 Asia/11

Suomen Punainen Risti Keski-Helsingin osaston oikaisuvaatimus toimialajohtajan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevasta avustuspäätöksestä 21.12.2018, § 190 (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus SPR Keski Helsingin osasto

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 47 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 48 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 49 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.