Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
06 / 26.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 50 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 51 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 52 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2018 (pdf) (html)


§ 53 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuodelta 2018 (pdf) (html)


§ 54 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämistä vammaispalvelujen piirissä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/5

Selvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinnasta (pdf) (html)


§ 56 Asia/7

Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä 11.12.2018, § 336 (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Vailla vakinaista asuntoa ry

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan julkinen kokous ti 23.4.2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 59 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 60 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 61 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.