Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
07 / 09.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 62 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 63 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 64 Asia/3

Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä (pdf) (html)


§ 65 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/6

Selvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin päivystystoimintojen siirron vaikutusten seurantaa ja raportointia (pdf) (html)


§ 69 Asia/8

Kinnarps Oy:n oikaisuvaatimus koskien Kallion perhekeskuksen julkitilakalusteiden minikilpailutusta (pdf) (html)

Liite 1

Kinnarps Oy:n oikaisuvaatimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/9

Matkapalveluiden liikennöinnin hankintaoikaisupäätöksen oikaisuvaatimuksen käsittely (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.3.2019, Mankkaan Taksi Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/10

Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)


§ 72 Asia/11

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelun suorahankinta Käpytikka-talon asukkaille Hoitokoti Päiväkumpu Oy:ltä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 73 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 74 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.