Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
08 / 23.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 75 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 77 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1


§ 78 Asia/4

Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin päivystystoimintojen siirron vaikutusten seurantaa ja raportointia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta koskien riittävien resurssien varaamista huumevieroitukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 81 Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.