Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
09 / 07.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 82 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 83 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 84 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemien johtajalääkärin viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelot


§ 85 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2018 (pdf) (html)


§ 86 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran valtuustoaloitteesta koskien Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallia (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta (JH Hammastuote Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 4.4.2019, JH Hammastuote Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta (Flinno Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus_HEL 2018-007506

Liite 2

Liite 2. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, DentalService NSK

Liite 3

Liite 3. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, Hammastuote KaVo

Liite 4

Liite 4. Oikaisuvaatimus 9.4.2019, Plandent WH.

Liite 5

Liite 5. PS20_PS20P


§ 89 Asia/8

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta (Dental Systems Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Korjaus hankintapäätökseen HEL 2018-007506

Liite 2

Liite 2. Oikaisuvaatimus 11.4.2019, suunte

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)


§ 90 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 91 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 92 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 93 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.