Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
10 / 21.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 94 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 95 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 96 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimialan Helsingin sairaalan johtajalääkärin viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo 7-352-19


§ 97 Asia/4

Ryhmäkuljetusten liikennöinnin hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 2

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 3

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 4

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 5

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 6

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 7

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 8

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 9

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 10

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 11

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 12

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 13

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 14

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 15

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 16

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)

Liite 17

Salassa pidettävä (HanL §60, §138)


§ 98 Asia/5

Kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien muuttaminen sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)


§ 99 Asia/6

Liikkumisen apuvälineiden hankinnan keskeyttäminen (pdf) (html)


§ 100 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran valtuustoaloitteesta koskien Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta koskien kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivointia (pdf) (html)

Liite 1


§ 104 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen valtuustoaloitteesta koskien liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen valtuustoaloitteesta koskien Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä (pdf) (html)


§ 106 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen valtuustoaloitteesta koskien kaupungin vanhuspalvelujen laadun varmistamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 107 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien vanhusten hoivaa (pdf) (html)


§ 108 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien toimeentulotuen yhteistyötä, yhteyden saamista sosiaalityöhön sekä päätöksentekoa ja toimeenpanoa (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien kotihoidon määrärahojen kohdentamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 110 Asia/17

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html)


§ 111 Asia/18

Agnes Udds fond -nimisen rahaston voittovarojen jakaminen sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 112 Asia/19

Hammasväline Oy:n oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon instrumenttien hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 2.5.2019

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 114 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 115 Asia/22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 116 Asia/23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 117 Asia/24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 118 Asia/25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 119 Asia/26

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 120 Asia/27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 121 Asia/28

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.