Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
11 / 04.06.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 122 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 123 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 124 Asia/3

Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 125 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen valtuustoaloitteesta koskien Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien vanhusten hoivaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lasten sukuelinten silpomista ehkäisevän toimintasuunnitelman laatimista koskevasta valtuutettu Mari Rantasen valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 128 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle perussuomalaisten ryhmäaloitteeseen paperittomien palvelujen laajentamisen purkamisesta (pdf) (html)


§ 129 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon valtuustoaloitteesta koskien työttömien työkyvyn ylläpitämistä (pdf) (html)


§ 130 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteesta, joka koskee moniammatillisen mielenterveystyön vahvistamista lisäämällä psykologeja terveysasemille (pdf) (html)


§ 131 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen lasten ja nuorten psykiatrisia hoitoketjuja koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2020‒2029 (pdf) (html)


§ 133 Asia/12

Tervalammen kartano- ja työlaitosmuseon irtaimiston luovuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 134 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 135 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 136 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 137 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.