Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
12 / 18.06.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 138 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 139 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 140 Asia/3

Vammaispalvelujen eräiden asiakasmaksujen uudistaminen (pdf) (html)


§ 141 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lasten sukuelinten silpomista ehkäisevän toimintasuunnitelman laatimista koskevasta valtuutettu Mari Rantasen valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle perussuomalaisten ryhmäaloitteeseen paperittomien palvelujen laajentamisen purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon valtuustoaloitteesta koskien työttömien työkyvyn ylläpitämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteesta, joka koskee moniammatillisen mielenterveystyön vahvistamista lisäämällä psykologeja terveysasemille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2020‒2029 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta (pdf) (html)


§ 147 Asia/10

Selvitys valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitevastauksessa annettuun kehotukseen ratkaisuista kotihoidon ja kotisairaalan työntekijöiden pysäköintiongelmien helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 148 Asia/11

Irtaimen omaisuuden luovuttamista koskevan päätösvallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)


§ 149 Asia/12

Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen vanhustyöhön sekä tuberkuloosin ehkäisytyöhön sosiaali- ja terveystoimessa 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 150 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k., -)


§ 151 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 152 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 153 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 154 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 155 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 156 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.