Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
13 / 13.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 157 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 158 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 159 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/4

Tilapäismajoituspalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


§ 161 Asia/5

Rintamaveteraanien maksuton kotihoito ja tukipalvelut ajalla 1.9.‒30.10.2019 (pdf) (html)


§ 162 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1


§ 164 Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020‒2022 (pdf) (html)


§ 165 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloitteesta koskien matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä (pdf) (html)


§ 166 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloitteesta koskien mielenterveyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon (pdf) (html)


§ 167 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastenpsykiatrin palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi (pdf) (html)


§ 168 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien eläkeläisten liikkumisen tukemista (pdf) (html)


§ 169 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien maksutonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä oleville (pdf) (html)


§ 170 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien geronomeja ja moniammatillisuutta kotihoitoon (pdf) (html)


§ 171 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista ryhmätoimintaa yksinäisille (pdf) (html)


§ 172 Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien hoito-/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukeskuksiin (pdf) (html)


§ 173 Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien omaishoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta (pdf) (html)


§ 174 Asia/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ikäihmisten monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen (pdf) (html)


§ 175 Asia/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistamista. (pdf) (html)


§ 176 Asia/20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien erityistä tukea tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tukea (pdf) (html)


§ 177 Asia/21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien aikuissosiaalityön resursseja (pdf) (html)


§ 178 Asia/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien julkisten lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja naispareille (pdf) (html)


§ 179 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.