Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
14 / 20.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 180 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 181 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 182 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveysministeriön kyselystä koskien kuntien roolia sote-palvelujen tuottajina maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvassa palvelujärjestelmässä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 184 Asia/5

Kuuden vuodelle 2017 myönnetyn järjestöavustuksen takaisinperintä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020‒2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloitteesta koskien matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloitteesta koskien mielenterveyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastenpsykiatrin palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien eläkeläisten liikkumisen tukemista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien maksutonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä oleville (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien geronomeja ja moniammatillisuutta kotihoitoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista ryhmätoimintaa yksinäisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien hoito-/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien omaishoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ikäihmisten monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistamista. (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien erityistä tukea tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tukea (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien aikuissosiaalityön resursseja (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien julkisten lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja naispareille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta koskien perheiden palvelujen kehittämistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 201 Asia/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mikko Särelän ym. valtuustoaloitteesta koskien erityislasten palvelujen parantamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 202 Asia/23

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen ym. valtuustoaloitteesta vanhemmuusvalmennuksen laajentamiseksi (pdf) (html)


§ 203 Asia/24

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nelli Ruotsalaisen ym. aloitteesta LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)


§ 204 Asia/25

Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Haartmaninkatu 1:n hammashoitoyksiköiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019-003

Liite 2

Liite 2. Oikaisuvaatimus 11.7.2019, liite esite 51100

Liite 3

Liite 3. Vastine Hammasväline_DS oikaisuvaatimus. H1_pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/26

Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Munkkiniemen hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, imulaitteiston ja kaapistojen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019-001

Liite 2

Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Stern Weber

Liite 3

Liite 3. Oikaisuvatimuksen 11.7.2019, liite H1 rakenne

Liite 4

Liite 4. Vastine oikaisuun_ Helsinki Munkkiniemi

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/27

Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Vuosaaren hammashoitolan hammashoitoyksiköiden ja kaapistojen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019

Liite 2

Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Fimet esite F1 ENG netti

Liite 3

Liite 3. Oikaisuvaatimuksen 17.6.2019, liite H1 rakenne

Liite 4

Liite 4. Fimet Oy vastine_Helsinki_Vuosaari

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/28

Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus Laajasalon hammashoitolan hammashoitoyksikön hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 11.7.2019

Liite 2

Liite 2. Oikaisuvaatimuksen 11.7.2019, liite Fimet esite F1 ENG netti

Liite 3

Liite 3. Oikaisuvaatimus 11.7.2019, liite H1 rakenne

Liite 4

Liite 4. Fimet Oy vastine_Helsinki_Laajasalo

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/29

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 209 Asia/30

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 210 Asia/31

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 211 Asia/32

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.