Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
15 / 10.09.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 212 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 213 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 214 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan toimipisteen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma 2821U51011 liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen ym. valtuustoaloitteesta vanhemmuusvalmennuksen laajentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. valtuustoaloitteesta LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta koskien perheiden palvelujen kehittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. valtuustoaloitteesta koskien pienten koululaisten iltahoitoa ilta- ja vuorotyöläisten lapsille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Laisaaren ym. valtuustoaloitteesta koskien nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamista kouluihin (pdf) (html)


§ 220 Asia/9

Sosiaali- ja terveystoimialan muilta kuin asiakkailta perittävien maksujen määräytyminen ja sitä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 221 Asia/10

Lojer Oy:n oikaisuvaatimus fysioterapian laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 17.7.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 223 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 224 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.