Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
17 / 08.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 231 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 232 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 233 Asia/3

Rintasyövän seulontamammografiatutkimusten hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)


§ 234 Asia/4

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta (pdf) (html)


§ 235 Asia/5

Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen palvelusetelillä erityisryhmille (pdf) (html)

Liite 1


§ 236 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttamiseksi sekä sopimuksen hyväksymiseksi palvelujen kehittämiseksi kansainvälistä suojelua saaville henkilöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 237 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 238 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.