Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
19 / 05.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 250 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 251 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 252 Asia/3

Kauppapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)


§ 253 Asia/4

Liikkumisen apuvälineiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/5

Kolmen lahjoitusrahaston voittovarojen jakaminen vähävaraisille henkilöille sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginkanslian kirje 4.3.2019

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/6

Vahingonkorvauksen suorittamisesta vapauttamista koskevan toimivallan siirtäminen alaikäisten rikosasioiden sovittelua koskevissa asioissa (pdf) (html)


§ 256 Asia/7

Fysiostore Oy:n oikaisuvaatimus fysioterapian laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Oikaisuvaatimus


§ 257 Asia/8

Meri-Vuosaaren työttömät ry:n oikaisuvaatimus vuodelle 2017 myönnetyn avustuksen takaisinperintää koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus takaisinperinnästä

Liite 2

Tilinpäätös 2017

Liite 3

Tilintarkastuskertomus 18.10.2019

Liite 4


§ 258 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.