Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
20 / 19.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 259 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 260 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 261 Asia/3

Ruotsinkielisen kotihoidon hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)


§ 262 Asia/4

Kliinisen oikeuslääketieteen tutkimusten hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Sopimusluonnos

Liite 2

Sopimuksen liite 2 - Palvelukuvauksen luonnos

Liite 3

Sopimuksen liite 1 - Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijapalveluiden yleiset ehdot - luonnos


§ 263 Asia/5

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannusten vertailu vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 264 Asia/6

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 265 Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 Apotti ja sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan toimintakatteen alitusoikeusesitys (pdf) (html)


§ 266 Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 sosiaali- ja terveyspalvelut- sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohtien ylitysoikeusesitys (pdf) (html)


§ 267 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien 65 vuotta täyttäneiden vammaisten päivätoimintaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 268 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi (pdf) (html)


§ 269 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Risto Rautavan ym. valtuustoaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi (pdf) (html)


§ 270 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien HUSin ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa (pdf) (html)


§ 271 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alasen ym. valtuustoaloitteesta koskien matalan kynnyksen psykiatrian yksikön perustamista (pdf) (html)


§ 272 Asia/14

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttöomaisuuden poistosuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 273 Asia/15

Kuljetuspalveluja koskeva selvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 274 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 275 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.