Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
21 / 03.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 276 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 277 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 278 Asia/3

Selvitys sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien osallisuussuunnitelmien toimeenpanosta (pdf) (html)


§ 279 Asia/4

Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 280 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 281 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 282 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 283 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 284 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 285 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 286 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 maahanmuuttajatyön tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 287 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 288 Asia/13

Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


§ 289 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Risto Rautavan ym. valtuustoaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien HUSin ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HUSin lausunto valtuutettu Muurisen aloitteesta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alasen ym. valtuustoaloitteesta koskien matalan kynnyksen psykiatrian yksikön perustamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SDP:n ryhmäaloitteeseen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/19

Eron myöntäminen pohjoisen palvelualueen johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 295 Asia/20

Oikaisuvaatimus tilapäismajoituspalvelun hankinnasta (Pääkaupungin turvakoti ry) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.11.2019, Pääkaupungin Turvakoti ry

Liite 2

Oikaisuvaatimus 7.11.2019, liite, pöytäkirjanote 17.10.2019

Liite 3

Oikaisuvaatimus 7.11.2019, liite, palvelukuvaus

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k., -)


§ 297 Asia/22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 298 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.