Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
22 / 10.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 299 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 300 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 301 Asia/4

Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjarjestot (korjattu 4.12.2019)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvammatyö (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvammatyö (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 maahanmuuttajatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajajärjestöt (lautakunnan hyväksymä 10.12.2019)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajajärjestöt (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Moniala (korjattu 4.12.2019)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 311 Asia/13

Suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL § 60, § 138 )

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL § 60, § 138 )

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL § 60, § 138 )

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL (1397/2016) § 60, § 138)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) § 60, § 138 )


§ 312 Asia/14

Sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpalvelujen nimen muuttaminen 1.1.2020 alkaen (pdf) (html)


§ 313 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta koskien kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen jonotusaikoja ja rakentamistarvetta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 314 Asia/16

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 315 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.