Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
01 / 21.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kotihoidon kotisiivouspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 138 §)


§ 4 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen kotoutumisen tueksi myöntämän määrärahan siirtämiseksi vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kotoutumisen toimijoita

Liite 3


§ 5 Asia/5

Päihdehuollon asiakasmaksujen sakkomaksusta luopuminen päihdeavohuollon siirtyessä terveydenhuollon alaiseksi toiminnaksi (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Sotainvalideille ja rintamaveteraaneille annettavien lounassetelien arvo 1.1.2020 alkaen (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Algol Trehab Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden hankinnasta (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Haltija Group Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden hankinnasta (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Respecta Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden hankinnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 11 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 12 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.