Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
02 / 04.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 13 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 14 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 15 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveysministeriön Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 16 Asia/4

Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 17 Asia/5

Päihdehoitopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 18 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimen selvitys kaupunginhallitukselle toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista (pdf) (html)

Liite 1


§ 19 Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/8

Fitsign Oy:n oikaisuvaatimus kommunikaatio-opetuksen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko osa-alue 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/9

Epidemiologisen toiminnan erikoislääkärin viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 9.12.2019

Liite 2

Viranhakuilmoitus, työavain 7-957-19, erikoislääkäri epidemiologinen toiminta

Liite 3

Selvitys virkavalinnan perusteista 17.1.2020

Liite 4

Virkaan valitun hakemus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Virkaan valitun kuuleminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/10

Epidemiologisen toiminnan erikoislääkärin viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 9.12.2019

Liite 2

Päätös erikoislääkärin viran täyttäminen, epidemiologinen toiminta, työavain 7-957-19

Liite 3

Viranhakuilmoitus, työavain 7-957-19, erikoislääkäri epidemiologinen toiminta

Liite 4

Selvitys virkavalinnan perusteista 17.1.2020

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 7

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus, julkiset tiedot

Liite 8

Virkaan valitun kuuleminen


§ 23 Asia/11

Asumisen tuen johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 16.12.2019, liite päätös 7.11.2019

Liite 3

Viranhakuilmoitus, työavain SOTE-02-11-19

Liite 4

Asumisen tuen päällikön selvitys virkavalinnasta

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Virkaan valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.