Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
03 / 25.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 25 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 26 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 27 Asia/3

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)


§ 28 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Setlementtiasuntojen lainahakemuksesta Sompasaaren kohteeseen (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus Helsingin kaupunki 20.1.2020 Setlementtiasunnot Oy

Liite 2


§ 29 Asia/5

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus

Liite 2

Avustushakemus poistettu suojattavia tietoja

Liite 3

Liite 4

Oikaisuvaatimus

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/6

Turvapaikanhakijoiden Tuki ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 10.12.2019 § 308 (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus

Liite 2

Avustushakemus poistettu suojattavia tietoja

Liite 3

Liite 4

Oikaisuvaatimus

Liite 5

Oikaisuvaatimus poistettu suojattavia tietoja

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/7

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuspäätöksestä 10.12.2019 § 302 (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Oikaisuvaatimus

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/8

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan järjestöavustuspäätöksestä 19.12.2019 § 198 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/9

Metallituote Summanen Oy:n oikaisuvaatimus koskien Kalasataman toimintakeskuksen hoivakalusteiden minikilpailutusta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 31.12.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 35 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 36 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.