Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
05 / 24.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 45 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 46 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 47 Asia/3

Pohjoisen palvelualueen johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo SOTE-03-115-19


§ 48 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 toimintakertomus (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Laakson yhteissairaala Hs Liitteet 1-4 ja 6-8

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/7

Palvelutalojen ja Töölön seniorikeskuksen ruokapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/ 2016 § 138, § 60)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 §138, §60)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 15

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 52 Asia/8

Päihdelääkäripalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)


§ 53 Asia/9

Peruuttamatta ja käyttämättä jätetyistä palveluista perittävistä maksuista (ns. sakkomaksuista) luopuminen koronavirustilanteesta aiheutuneen poikkeustilan aikana (pdf) (html)


§ 54 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 55 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.