Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
06 / 07.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 56 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 57 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 58 Asia/3

Terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden toimenpidekokonaisuus ja tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 60 Asia/5

Suun terveydenhuollon hammashoitoyksiköiden ja -kaapistojen hankinnan puitejärjestely (pdf) (html)

Liite 1


§ 61 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin toivomusponnesta koskien alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn laajentamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 62 Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.