Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
07 / 05.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 63 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 65 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kahden terveysaseman ulkoistamisen valmistelun käynnistämisestä ja terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Yhteistoimintasuunnitelma


§ 66 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/5

Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen suorahankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 68 Asia/6

Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun hankinnan keskeytys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/7

Modeo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Kallion virastotalon toimistokalusteiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 11.2.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.