Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
08 / 19.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 71 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 72 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 73 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kahden terveysaseman ulkoistamisen valmistelun käynnistämisestä ja terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteistoimintasuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kampin perhekeskuksen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Viitesuunnitelmat Kampin perhekeskus pelkistetty 14.4.2020


§ 75 Asia/5

Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen suunniteltavat palvelut (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/6

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 77 Asia/7

Toimistokalusteiden hankinta sosiaali- ja terveystoimialan eri kohteisiin ja toimipisteisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 78 Asia/8

Kotona annettavien palvelujen enimmäismaksujen muutokset vuoden 2019 toiminnallisen tilinpäätöksen perusteella (pdf) (html)


§ 79 Asia/9

Pitkäaikaisen laitoshoidon enimmäismaksut 1.6.2020 alkaen (pdf) (html)


§ 80 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 82 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 83 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.