Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
09 / 02.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 84 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 85 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 86 Asia/3

Henkilösuojainten hankinta koronaviruspandemian vuoksi sekä määräaikaisen puitejärjestelyn perustaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Asia/4

Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen suunniteltavat palvelut (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 89 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta ikääntyneille jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 90 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. valtuustoaloitteesta koskien kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 91 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2019 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 92 Asia/9

Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen vanhustyöhön sekä tuberkuloosin ehkäisytyöhön sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Lahjoitusrahastojen voittovarat/sosiaali- ja terveystoimiala


§ 93 Asia/10

Eron myöntäminen idän palvelualueen johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 94 Asia/11

Eron myöntäminen etelän palvelualueen johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 95 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.