Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
10 / 16.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 96 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 97 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 98 Asia/3

Asunnottomien asumispalvelujen tuetun asumisen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)


§ 99 Asia/4

Kuntouttavan psykoterapian ja lyhytpsykoterapian järjestäminen palvelusetelillä (pdf) (html)

Liite 1


§ 100 Asia/5

Kotihoidon asiakaspalveluostojen suorahankinta (pdf) (html)


§ 101 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 102 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. valtuustoaloitteesta koskien kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat syyskaudella 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 106 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 107 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 108 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 109 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 110 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 111 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.