Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
11 / 18.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 112 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 113 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 114 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 115 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 116 Asia/5

Hätämajoituspalvelun hankinta asunnottomille helsinkiläisille ja paperittomille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


§ 117 Asia/6

Kilpailutettujen henkilösuojainten hankinnan (osa-alueet 1-20) keskeyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/7

Huippu Group Oy:n oikaisuvaatimus henkilöstösuojainten hankintaa koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_Hankintaoikaisuvaatimus_hel 2020_005779

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/8

Tietoset Oy:n oikaisuvaatimus henkilösuojainten hankintaa koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_Oikaisuvaatimus 10.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/9

Sairaalakalusteiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 121 Asia/10

Sairaalakalusteiden lisähankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 122 Asia/11

Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollolle vuosille 2017–2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 123 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Setlementtiasuntojen lainahakemuksesta Postipuiston kohteeseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Lainahakemus 3.7.2020

Liite 2

Lainahakemus 3.7.2020, saate

Liite 3

Lainahakemus 3.7.2020, liite, Setlementtiasunnot Oy hallituksen kokous pk 8 pöytäkirjanote

Liite 4

Lainahakemus 3.7.2020, liite, Postipuiston Setlementtiasunnot esittely

Liite 5

Lainahakemus 3.7.2020, liite, Postipuiston Setlementtiasunnot ARA osapäätös


§ 124 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin valtuustoaloitteesta liittyen matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomiseen perhekeskukseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 125 Asia/14

Tavara Trading TTR Oy:n oikaisuvaatimus toimistokalusteiden hankintaa sosiaali- ja terveystoimialan eri kohteisiin ja toimipisteisiin koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.5.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/15

Modeo Oy:n oikaisuvaatimus toimistokalusteiden hankintaa sosiaali- ja terveystoimialan eri kohteisiin ja toimipisteisiin koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.6.2020


§ 127 Asia/16

Eron myöntäminen suun terveydenhuollon johtajahammaslääkärille ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 128 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.