Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
12 / 01.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 129 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 130 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 131 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/4

Hätämajoituspalvelun hankinta asunnottomille helsinkiläisille ja paperittomille (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/5

Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 134 Asia/6

Suomenkielisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakaspalveluostojen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)


§ 135 Asia/7

Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)


§ 136 Asia/8

ATJ-tietojärjestelmän keskuskoneen käyttöpalvelujen hankinta vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

ATJ:n ATK-käyttöpalvelusopimuksen 1130/2000 muutossopimusluonnos 1016132


§ 137 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Setlementtiasuntojen lainahakemuksesta Postipuiston kohteeseen (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 3.7.2020

Liite 2

Lainahakemus 3.7.2020, saate

Liite 3

Lainahakemus 3.7.2020, liite, Setlementtiasunnot Oy hallituksen kokous pk 8 pöytäkirjanote

Liite 4

Lainahakemus 3.7.2020, liite, Postipuiston Setlementtiasunnot esittely

Liite 5

Lainahakemus 3.7.2020, liite, Postipuiston Setlementtiasunnot ARA osapäätös

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin valtuustoaloitteesta liittyen matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomiseen perhekeskukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan valtuustoaloitteesta liittyen toimenpideohjelmaan ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 140 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin valtuustoaloitteesta koskien lastenvalvojatoiminnan kehittämistä ja palvelun laadun parantamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 141 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 142 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.