Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
13 / 15.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 143 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 144 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 145 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021‒2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 146 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta vammaisinfon perustamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 147 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden lisäämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 148 Asia/6

Sosiaali ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuutettujen talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 149 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen talousarvioaloitteeseen perheneuvoloiden työn vahvistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 150 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta fysioterapeuttien palkkaamiseksi kouluihin opiskeluterveyden ja liikunnan tueksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 151 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Peltokorven ym. talousarvioaloitteesta koskien psykiatristen sairaanhoitajien sijoittamista yläkouluihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 152 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien heikkonäköisten ja sokeiden diabeetikoiden sokerimittauslaitteiden hankintaa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 153 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta omaishoidon tuen vapaapäivien omavastuumaksujen poistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 154 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteeseen koskien maksutonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä oleville (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 155 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien aikarajan poistoa HSL:n seniorilipusta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 156 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. valtuutettujen talousarvioaloitteesta Malmin asukastalojen turvaamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 157 Asia/15

Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/16

Vammaisten henkilöiden työhönkuntoutuspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan valtuustoaloitteesta liittyen toimenpideohjelmaan ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 160 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 161 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.