Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
14 / 22.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 162 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 163 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 164 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021‒2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta vammaisinfon perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/6

Sosiaali ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuutettujen talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen ym. talousarvioaloitteeseen perheneuvoloiden työn vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta fysioterapeuttien palkkaamiseksi kouluihin opiskeluterveyden ja liikunnan tueksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Peltokorven ym. talousarvioaloitteesta koskien psykiatristen sairaanhoitajien sijoittamista yläkouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien heikkonäköisten ja sokeiden diabeetikoiden sokerimittauslaitteiden hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta omaishoidon tuen vapaapäivien omavastuumaksujen poistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteeseen koskien maksutonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä oleville (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien aikarajan poistoa HSL:n seniorilipusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta Malmin asukastalojen turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/15

Suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 § 60, § 138)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankl 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 7

Salassa pidettävä (Hankl 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 8

Salassa pidettävä (Hankl 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 15

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)

Liite 16

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, § 60, § 138)


§ 177 Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sinisten valtuustoryhmän koulukiusaamisen, perheväkivallan ja nuoriin kohdistuvan ahdistelun estämistä koskevasta ryhmäaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 178 Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 179 Asia/18

Kolmen vuodelle 2018 myönnetyn järjestöavustuksen takaisinperintä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/19

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 181 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 182 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 183 Asia/22

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 184 Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.