Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
15 / 06.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 185 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 186 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 187 Asia/3

Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/4

Lääkäritarkastusten järjestäminen palvelusetelillä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 189 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/6

Kolmen vuodelle 2018 myönnetyn järjestöavustuksen takaisinperintä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/7

Agnes Udds fond -nimisen rahaston voittovarojen jakaminen sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginkanslian kirje 2020

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat keväällä 2021 (pdf) (html)


§ 193 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 194 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.