Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
16 / 20.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 195 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 196 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 197 Asia/3

Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/4

Lääkäritarkastusten järjestäminen palvelusetelillä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/5

HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2021–2025 (pdf) (html)

Liite 1

HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma Ehdotus 21.9.2020

Liite 2


§ 200 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 201 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle Koskelan seniorikeskuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Koskelan seniorikeskuksen hankesuunnitelma

Liite 2


§ 202 Asia/8

Lisäavustuksen myöntäminen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäavustushakemus 9.9.2020 (ilman allekirjoituksia)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.