Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
17 / 03.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 204 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 205 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 206 Asia/3

Yksityisen palveluasumisen lääkäripalvelujen hankinta (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 207 Asia/4

Etelän palvelualueen johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo SOTE-03-908-20


§ 208 Asia/5

Idän palvelualueen johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo SOTE-03-907-20


§ 209 Asia/6

Kolmen lahjoitusrahaston voittovarojen jakaminen vähävaraisille henkilöille sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Talous- ja suunnitteluosaston kirje 26.2.2020

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/7

Respecta Oy:n hankintaoikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 18.8.2020 § 120 koskien sairaalakalusteiden hankintaa (osa-alueet 1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus 9.9.2020

Liite 3

Liite 4

Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.