Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
18 / 17.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 212 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 213 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 214 Asia/8

Yksityisen palveluasumisen lääkäripalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/3

Suun terveydenhuollon johtajahammaslääkärin viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo SOTE-02-257-20


§ 216 Asia/4

Suun terveydenhuollon kokonaishoidon palveluseteli (pdf) (html)

Liite 1


§ 217 Asia/5

Ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korotus (pdf) (html)

Liite 1


§ 218 Asia/6

Kuljetusmaksun erottaminen iäkkäiden päivätoimintamaksusta 1.4.2021 lukien (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 219 Asia/7

Terveysasemapalveluiden hankinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL60 §, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)


§ 220 Asia/9

Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien patjojen vuokrauksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 221 Asia/10

Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)


§ 222 Asia/11

Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen suorahankinta (pdf) (html)


§ 223 Asia/12

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohtien ylitysoikeusesitys (pdf) (html)


§ 224 Asia/13

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannusten vertailu vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 225 Asia/14

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 226 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastaus HUSin hallituksen esitykseen psykiatrian alan toimintojen yhdistämistä koskevan valmisteluhankkeen käynnistämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 227 Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta koskien lääkäripulan vaikutuksista julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle ja lääkärikoulutusmäärien kasvattamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 228 Asia/17

Esitys kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 229 Asia/18

Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus terveys- ja päihdepalvelujen johtajan päätökseen 9.10.2020 § 56 koskien Myllypuron hammashoitolan hammashoitoyksikköjä ja imulaitteistoa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 29.10.2020

Liite 2

Liite 3

Liite 3. Fimet vastine

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.