Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
19 / 01.12.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 231 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 232 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 233 Asia/3

Kuljetusmaksun erottaminen iäkkäiden päivätoimintamaksusta 1.4.2021 lukien (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/4

Terveysasemapalveluiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL60 §, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastaus HUSin hallituksen esitykseen psykiatrian alan toimintojen yhdistämistä koskevan valmisteluhankkeen käynnistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/6

Kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

RAI

Liite 4


§ 237 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujonojen purkamisen toimenpidesuunnitelmaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 238 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ym. aloitteesta koskien uusperheiden tuen tarpeen kartoitusta ja perhevalmennuksen kokeilua (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 239 Asia/9

Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2021 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 240 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 241 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 242 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 243 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjärjestöt

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 244 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 245 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvammatyö

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 246 Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 maahanmuuttajatyön tukemiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajajärjestöt

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 247 Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Moniala

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 248 Asia/18

Sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelu-palvelun nimen muuttaminen 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 249 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.