Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
20 / 08.12.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 250 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 251 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 252 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2021 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 253 Asia/4

Kotihoidon palvelun myöntämisen perusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

RAI

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/5

Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset Lapset ja lapsiperheet ja hakijoiden taloustiedot (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset ja hakijoiden taloustiedot (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Avustusesitykset Ikäihmiset (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset Ikäihmiset ja hakijoiden taloustiedot (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjärjestöt (esitys ja lautakunnan 8.12.2020 hyväksymä)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset Mielenterveys ja päihde ja hakijoiden taloustiedot (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset Vammais- ja kehitysvammatyö ja hakijoiden taloustiedot (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvammatyö (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 maahanmuuttajatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Avustusesitykset Maahanmuuttajatyö ja hakijoiden taloustiedot (lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajatyö (esitys)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2021 monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Moniala (esitys ja lautakunnan hyväksymä 8.12.2020)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/14

Iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen myönnettävien erillisten avustusten jakoperusteet ja erään sosiaali- ja terveystoimialalle osoitetun valtionperinnön käyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019

Liite 2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntäminen avustusten jakoperusteet 3.9.2013


§ 264 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ym. aloitteesta koskien uusperheiden tuen tarpeen kartoitusta ja perhevalmennuksen kokeilua (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.