Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
21 / 15.12.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 266 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 267 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 268 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/4

Terho-säätiön tuottaman saattohoidon hankinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueelle ja pääkaupunkiseudun kunnille (pdf) (html)

Liite 1

Palvelusopimusluonnos

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Vuosikustannusmalli ja laskutustiedot


§ 270 Asia/5

Mielenterveyskuntoutujien palvelujen hankinta Niemikotisäätiöltä 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Sopimusluonnos

Liite 2

Sopimusluonnos (henkilötiedot suojattu)

Liite 3

JYSE 2014 Palvelut

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Tietosuoja- ja salassapitoliite


§ 271 Asia/6

Rokotushenkilöstön vuokrauksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 272 Asia/7

Idän terveysaseman henkilöstövuokrauksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 273 Asia/8

Kalasataman terveysaseman puhelinpalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)


§ 274 Asia/9

Koronaneuvontapalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 § )

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60 § 138 §)


§ 275 Asia/10

Liikkumisen apuvälineet hankinnan keskeytys ryhmän 7, positio 13 osalta (pdf) (html)


§ 276 Asia/11

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 277 Asia/12

Tietoset Oy:n hankintaoikaisuvaatimus henkilösuojainten hankinnan kohderyhmään 2 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1__Oikaisuvaatimus 1.12.2020_ Tietoset Oy

Liite 2

Liite 3

Liite 3_HG_vastine_hankintaoikaisu

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/13

Lauran Kotihoito Oy:n hankintaoikaisuvaatimus sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätökseen 5.11.2020 § 52 koskien suomenkielisen kotihoidon asiakaspalveluostojen hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Lauran Kotihoito Oikaisuvaatimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/14

Käpyrinne ry:n hankintaoikaisuvaatimus ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankintaan (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.11.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 14.11.2020, liite

Liite 3

Oikaisuvaatimus 14.11.2020, liite, henkilöstölomake

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 281 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.