Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
07 / 13.04.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 78 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 79 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 80 Asia/3

Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n oikaisuvaatimus ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjaa koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 29.1.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021 Liite 1 A Sähköpostiviesti 14.12.2020

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 1, Oikaisuvaatimus 18.12.2020

Liite 4

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 2, Sosiaali- ja terveystoimialan vastine palveluntuottajille 17.12.2020

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 3, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös 15.1.2021 § 6

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 3, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös 15.1.2021 § 6, päätöksen liite

Liite 7

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 4, Sähköpostiviesti 7.12.2020 palveluntuottajille sääntökirjasta ja palvelusetelin arvosta

Liite 8

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 4, Sähköpostiviesti 7.12.2020 palveluntuottajille sääntökirjasta ja palvelusetelin arvosta, viestin liite

Liite 9

Oikaisuvaatimus 29.1.2021, saate

Liite 10

Oikaisuvaatimus, täydennys 11.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/4

Wilhelmiina Palvelut Oy:n oikaisuvaatimus ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjaa koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 29.1.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2020 Liite 1 A Sähköpostiviesti 14.12.2020

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 1, Oikaisuvaatimus 18.12.2020 (saapunut kirjaamoon 21.12.2020)

Liite 4

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 2, Sosiaali- ja terveystoimialan vastine palveluntuottajille 17.12.2020

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 3, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös 15.1.2021 § 6

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 3, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös 15.1.2021 § 6, päätöksen liite

Liite 7

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 4, Sähköpostiviesti 7.12.2020 palveluntuottajille sääntökirjasta ja palvelusetelin arvosta

Liite 8

Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021, Liite 4, Sähköpostiviesti 7.12.2020 palveluntuottajille sääntökirjasta ja palvelusetelin arvosta, viestin liite

Liite 9

Oikaisuvaatimus 29.1.2021, saate

Liite 10

Oikaisuvaatimus, täydennys 11.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat kesäkuussa 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.