Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohjeet

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohjeet ohjaavat toimintaa asiakastyössä.

Ohjeita koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sosiaali- ja terveystoimialan yleiseen sähköpostiin sosiaalijaterveys@hel.fi.

Tietosuojasyistä älä lähetä toimialan yleiseen sähköpostiin tiedusteluja, jotka koskevat omaa asiaasi tai sisältävät palvelun asiakkuutta koskevia henkilötietoja. Ole tässä tapauksessa yhteydessä suoraan omaan työntekijääsi tai palvelua tarjoavaan tahoon. Sama koskee palvelun määrään, laatuun, toteutukseen tai sisältöön liittyviä kysymyksiä.

Jos asiasi koskee palvelusta saamaasi laskua tai asiakasmaksupäätöksen perusteita, ota yhteys laskussa tai päätöksessä mainittuun yhteyshenkilöön tai -tahoon.