Suoraan sisältöön

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto huolehtii pelastustoimen palvelukokonaisuuden mukaisista tehtävistä sekä sille erikseen määrätyistä tehtävistä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pelastusjaosto, pelastuskomentaja sekä tämän määräämät muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia.

Jäsenet

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Ville Elomaa (Kok.)
villeelomaa.hel@elisanet.fi
Anu Puustinen  (Kok.)
anu.puustinen1@gmail.com
Raine Luomanen (Kok.)
raine.luomanen@raineluomanen.fi
Heidi Heinonen  (Kok.)
heta1977@hotmail.com
Anna Laine (Vihr.)
anna.laine@iki.fi
Hannu Timonen  (Vihr.)
hannu.timonen@gmail.com
Sanna-Mari Oranen (SDP)
sannamari.oranen@gmail.com
Arto Dahlman  (SDP)
arto.dahlman@gmail.com
Antti Hytti, puheenjohtaja (SDP)
antti.hytti@nuoretkotkat.fi
Anne Herzig  (SDP)
herziganne@gmail.com
Matias Turkkila (PS)
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Tuula Salo-Männikkö (PS)
Alisa Leppäkoski (PS)
alisa.leppakoski@perussuomalaiset.fi
Pertti Villo (PS)
Pvillo1@gmail.com
Martina Houtsonen, varapuheenjohtaja (PS)
martina.houtsonen1@gmail.com
Toni Kuusela (PS)
kuusela.toni@gmail.com
Kimmo Niemelä (Liik.) Tomi Virkki (Liik.)
tomi.virkki@live.com

Kokousajat vuonna 2023

  • ke 18.1.2023
  • to 1.6.2023
  • to 21.9.2023
  • to 16.11.2023.

Yhteystiedot

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston sihteeri

Suunnittelija Katriina Ilmonen, p. 09 310 43492

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöstiedotteet

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston päätöstiedotteet